dr. I Nyoman Hariyasa Sanjaya, Sp.OG (K.FM), MARS (Spesialis Konsultan Fetomaternal)