dr. I Gst Ngurah Mahaalit Aribawa, Sp.An-KAR

Hari Jam Praktek
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu