drg. I Gusti Agung Gde Oka

Hari Jam Praktek
Senin -
Selasa -
Rabu -
Kamis -
Jumat 10.00 - 12.00 WITA
Sabtu -
Minggu -